Lịch sử phát triển

Vài nét về lịch sử phát triển của Khoa Điện

Ban Điện trường Công nhân Kỹ Thuật Vinh – tiền thân của khoa Điện – Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh ngày nay – đào tạo Công nhân kỹ thuật nghề Điện xí nghiệp, trình độ tay nghề bậc 2/7. Tính đến năm 1975 đã đào tạo cho ra trường được hơn 600 công nhân kỹ thuật sửa chửa điện xí nghiệp.

Trong điều kiện đất nước có chiến tranh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang dốc lòng, dốc sức vì sự nghiệp giải phóng dân tộc ở miền Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nhiều đồng chí đã cố gắng hết sức để làm tốt nhiệm vụ, một số đồng chí đã anh dũng hi sinh trên các nẻo đường công tác trong thời kỳ chiến tranh.

Sau chiến tranh chống Mỹ, cả nước thống nhất cuối năm 1975 theo quy hoạch đào tạo của chính phủ nghề Điện xí nghiệp được quy hoạch xây dựng bổ sung và triển khai củng cố ở trường Nam Hà – nay là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, giáo viên của trường thuộc Ban Điện phần lớn phải thuyên chuyển công tác ra ngoài đó và một số cơ sở công nghiệp khác – một số ít giáo viên ở lại với nhiệm vụ hướng dẫn thực tập nghề liên quan cho các nghề cơ khí và làm công tác sửa chữa điện.

Đến tháng 10 năm 1989, trước yêu cầu mới của đào tạo nghề trong sự phát triển của Đất nước có nhiều đổi mới. Được sự nhất trí của cấp trên (Bộ LĐ TB-XH, Tổng cục dạy nghề…) – Nhà trường đã tổ chức đào tạo trở lại nghề Điện xí nghiệp với tên gọi mới: Sửa chữa Điện xí nghiệp và dân dụng. Thời gian này phải vừa xây dựng cơ sở vật chất vừa tổ chức đào tạo, mọi cái gần như phải làm lại từ đầu. Nhà trường cho phép Ban Điện cử một số giáo viên ra Hà Nội, Hà Nam Ninh, vào các tỉnh phía Nam để tham khảo học tập, xây dựng nội dung khung chương trình mới hợp lý, chọn lọc, đáp ứng bước đầu trước các yêu cầu cấp bách của đào tạo, xã hội.

Trong thập niên cuối của thế kỷ 20 (1990 – 2000) đội ngũ giáo viên của Ban Điện lúc đông nhất chỉ có 11 thầy cô giáo (trong đó có 7 giáo viên là kỹ sư, kỹ sư sư phạm, 4 giáo viên dạy nghề). Khối lượng công việc lớn, phức tạp, vừa xây dựng củng cố, vừa đào tạo với tất cả tâm huyết của tập thể giáo viên trong Ban để đạt được mục tiêu.

Tính đến tháng 8/1992, Ban Điện đã đào tạo được 230 em đạt trình độ nghề từ bậc 2/7 đến bậc 3/7 (chưa tính đến số học sinh của các trung tâm giáo dục dạy nghề của các huyện Yên Thành, Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) đến Can Lộc, thị xã Hà Tĩnh… được gửi đến trường học bồi dưỡng 3 tháng, 6 tháng…

Tháng 10/1992 được sự nhất trí của Bộ giáo dục và đào tạo, Ban Điện được phép tuyển sinh 107 em học hệ giáo viên dạy nghề bậc Cao đẳng. Có thể nói đây là một bước đột phá mới trong công tác đào tạo của trường. Số sinh viên này sau bốn năm học tập đã tốt nghiệp ra trường với tỷ lệ cao (hơn 90% vào tháng 5/1996).

Từ năm 1993 trở đi: Ban Điện còn đảm nhận thêm nhiệm vụ đào tạo giáo viên dạy nghề hệ chuyên tu bậc Cao đẳng, Trung cấp… cho các tỉnh từ Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… Tại Nghệ An, lớp trung cấp phát dẫn điện hệ chuyên tu do Ban Điện chịu trách nhiệm tổ chức từ tháng 4/1993 đến 4/1994 đã được Sở Điện lực Nghệ An đánh giá cao…

Hầu hết học sinh, sinh viên nghề điện tốt nghiệp tại trường đều được cơ quan xí nghiệp tiếp nhận và được đánh giá có chất lượng, có phẩm chất đạo đức và khả năng nghề nghiệp tốt…