Cơ sở vật chất

Khoa điện, trường ĐHSPKT Vinh với bề dày gần 30 năm đào tạo, phát triển và trưởng thành song song với sự phát triển mạnh về quy mô đào tạo chất lượng đào tạo cũng từng bước được khẳng định. Để bắt nhịp cùng với sự phát triển và đổi mới của đất nước từng bước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, khoa điện đã được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo nhà trường trong việc phát triển đội ngũ và đầu tư về cơ sở vật chất. Là khoa đào tạo về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật điện gồm các chuyên ngành kỹ thuật điện – điện tử và tự động hoá. Về mảng đào tạo nghề khoa được giao nhiệm vụ đào tạo các nghề Điện công nghiệp và Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Vì thế, hàng năm khoa được trường đầu tư nhiều tỷ đồng để mua sắm mới và nâng cấp các trang thiết bị thí nghiệm và thực hành phấn đấu đưa các phòng thực hành sớm đạt chuẩn khu vực và một số phòng đạt chuẩn quốc tế. Nhằm đưa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đạt các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế đủ sức cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và ngoài nước.

Hiện nay, Khoa Điện có 03 phòng thí nghiệm được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên. Đồng thời có 18 xưởng thực hành với diện tích rộng rãi thoáng mát và được trang bị các thiết bị máy móc đồng bộ và đạt chuẩn đáp ứng các yêu cầu về luyện tập kỹ năng thực hành cho các hệ đào tạo từ Đại học, Cao đẳng công nghệ và Cao đẳng nghề. Trong đó gồm có các xưởng thực hành các nội dung điện cơ bản, đo lường điện và kỹ thuật chiếu sáng, xưởng thực hành về sửa chữa máy điện, xưởng thực hành về sửa chữa điện lạnh, xưởng thực hành về điều khiển điện khí nén, xưởng thực hành về trang bị điện các máy công cụ, xưởng thực hành về lập trình và kết nối PLC, xưởng thực hành về lập trình, cài đặt và kết nối PLC, Biến tần và Khởi động mềm, xưởng thực hành về lập trình và kết nối hệ thống điều khiển sản xuất linh hoạt (FMS), xưởng thực hành về Điện tử công suất, xưởng thực hành về Vi điều khiển.

1. Các phòng thí nghiệm:

Các phòng thí nghiệm được trang bị hiện đại và phục vụ thí nghiệm cho các môn học khác nhau của các chuyên ngành trong khoa Điện như: Kỹ thuật điện, Mạch điện, Máy điện, Điện tử công suất, Truyền động điện, Cung cấp điện, Bảo vệ rơ le, Điều khiển quá trình.

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện (Labvolt)

Bao gồm các thiết bị hiện đại của hãng Labvolt- Canada. Phòng TN này thực hiện thí nghiệm cho các môn cơ sở: Kỹ thuật điện, Mạch điện, Máy điện, Điện tử công suất, Truyền động điện.

 Hình 1: Phòng thí nghiệm kỹ thuật điện

Phòng thí nghiệm Bảo vệ rơ le

Bao gồm các thiết bị hiện đại của hãng sản xuất thiết bị điển nổi tiếng như Schneider- Pháp, Vv… Phòng TN này thực hiện thí nghiệm cho các môn học: Cung cấp điện, Bảo vệ rơ le.

 Hình 2: Phòng thí nghiệm bảo vệ rơ le

Phòng thí nghiệm Điều khiển quá trình

 Hình 3: Phòng thí nghiệm bảo vệ rơ le

2. Các xưởng thực tập:

+ Mạch máy           : 03 xưởng;

+  Quấn động cơ     : 04 xưởng

+ Chiếu Sáng          : 02 Xưởng

+ Điện lạnh            : 01 xưởng

+ Khí nén                 : 01 xưởng

+ Thực tập PLC      : 02 phòng

+ Thực tập tự động hóa: 01 phòng

+ Thực tập Vi điều khiển: 01 phòng

+ Thực tập điện tử công suất: 01 phòng

 Hình 4: Xưởng thực hành FMS

 Hình 5: Xưởng thực hành Mạch máy

Hình 6: Xưởng thực hành điện cơ bản, đo lường và kỹ thuật chiếu sáng

 Hình 7: Xưởng thực hành PLC

 Hình 8: Xưởng thực hành điện cơ bản, đo lường và kỹ thuật chiếu sáng

Hình 9: Xưởng thực hành  sữa chữa điện – lạnh

 Hình 10: Xưởng thực hành PLC- Biến tần – Khởi động mềm