Tầm nhìn- sứ mệnh

MỤC TIÊU CHUNG CỦA KHOA

Nâng cao chất lượng đào tạo, tiến đến đạt trình độ khu vực về lĩnh vực đào tạo kỹ sư công nghệ, giáo viên dạy nghề trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu triển khai công nghệ mới; nâng cao năng lực nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra thuộc các ngành Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. Hướng phát triển chung của Khoa là ưu tiên đào tạo độ ngũ cán bộ có khả năng về lý thuyết, giỏi về năng lực thực hành và triển khai công nghệ mới phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa tại các tỉnh Bắc miền Trung.

Đào tạo các kỹ sư, kỹ thuật viên có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức khoa học cơ bản toàn diện, kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản để nhanh chóng tham gia vận hành, bảo dưỡng, lắp đặt, thiết kế và xây dựng các dự án phát triển và ứng dụng kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp và kinh tế quốc dân, phục vụ tốt xã hội và đất nước; có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng tạo; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

SỨ MỆNH CỦA KHOA

Tăng cường phát triển cơ sở vật chất, trình độ giáo viên và tạo môi trường sư phạm kỹ thuật để học viên có điều kiện tốt nhất phát huy hết năng lực của mình trong việc tiếp thu kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về chuyên ngành Kỹ thuật điện, Điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện sức khoẻ đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập với khu vực và Quốc tế.